VOICE DIALOGUE


Rámec výcviku

Trénink Voice – dialogue se skládá z teoretické a praktické části.Teorie probíhá ve skupině za pomocí modelů nevědomí. Praxezpočátku probíhá ve formě práce s jednotlivci v rámciskupiny a v následné společné reflexi, vycházejícíz předchozích modelů. Tímto způsobem se tříbí vnímánívnitřních osob a přístup k nim. V návaznosti budeprobíhat praxe Voice Dialogue ve dvojicích umožňujícívlastní praktickou zkušenost. Tímto propojením (hermeneutickýkruh) roste a rozšiřuje se vnímání a pochopení zákonitostívnitřních osob, jakož i schopnost práce s nimi. Vlastníproces je součástí výcviku.

Cílmetody

Tréninktéto metody nespočívá ani tak v procvičování nějakéurčité „techniky“, jak tomu může být u jiných metod, ale vtříbení vnímání, které je ve stejné míře přesnourozlišující schopností.

Tímtozpůsobem dochází k rozšiřování fenomenologického vidění,které přesně rozlišuje, aniž by činilo hodnotící (a tím ilimitující) soudy ve smyslu „dobré“ či „špatné“.

Dále jde oschopnost a umění „vystavení se“ působení vnitřních osob(vystupujících z hloubky nevědomí) za plného vědomí,které teprve umožnuje jejich reflexi a pozdější integraci. Tímse zvyšuje síla a hloubka vědomé reflexe – což je i směr acesta k bytostnému Já (Selbst) jak to postuloval C.G.Jung

Formavýcviku

3 obsahovémoduly v rámci 6 třídeních celků, které na sebe navazují

Termíny:

16, 17, 18. listopadu 2018

18, 19, 20. leden 2019

22, 23, 24. březen 2019

17, 18, 19. květen 2019

+ dva další termíny v druhé polovině roku 2019
čas konání: vždy od 9:30 do 18:00MístokonáníStudio PRO, Polská 6, Praha - Vinohrady

www.studio-pro.cz

(promimopražské účastníky možnost přespání)

Kursovné: 3600,-  x 6 = 21 600,- (možné platit i v částech)


Přihlásit se je možné zasláním emailu na radim@ress.cz.


Obsah modulu I.


Vnitřní osoby a jejich vliv v životě

Rozporuplné tendence vnitřních osob jako polarita v psyché

Uchopení nevědomých tendencí a postojů jako vstupu k vnitřním osobám

Druhy odporů vnitřních osob

Způsoby komunikace – energie, různé formy jazyka, vnitřní postoj

Fenomenologický přístup, vedení a dávání prostoru

Základní ladění duše

Dialogické soubytí a následný protokol


Obsah modulu II.


Rozdíl mezi strukturami přežití a strukturami traumatu, jejich souvztažnost v triádě ducha, duše a těla

Hloubka mezních existenciálních zkušeností a jejich otisky ve vnitřních osobách

Biografický kontext versus transgenerační historický kontext vnitřních osob

Mocenská hierarchie vnitřních osob

Dynamika pachatelů a obětí

Perinatální a perimortální otisky ve vnitřních osobách


Obsah modulu III.


Traumatické otisky mezních existenciálních zkušeností v autonomním nervovém systému

Způsoby jejich metodologického zpřístupnění a zpracování (strukturované pohyby očí a práce na těle)

Interdisciplinární přístup: C.G.Jung, Leopold Szondi a Stanislav Grof

Kombinace konstelačních formátů s metodou Voice Dialogue. 

Práci metodou Voice Dialogue si můžete vyzkoušet během čtyř večerů: 24.10, 31.10, 7.11. a 14.11. / vždy od 18:00

Večery jsou koncipovány jako ukázky metody na příkladu osobní zkušenosti účastníků. V dialogickém soubytí - v procesu dialogu s vnitřními osobami - vedeném facilitátorem (Radim Ress), začnou jednotlivci poznávat své vnitřní osoby, skrze které se krajina jejich duše stává konkrétně uchotpitelnou - doslova hmatatelnou. Začátek bodu obratu v životě spočívá v uchopení vnitřních osob . nositelek a hybatelek protikladných životních postojů a tendencí. Tento proces je intenzivním vnitřním (a nejen vnitřním) dobrodružstvím.

Můžete se účastnit všech, nebo i jednotlivého večera. Není třeba se přihlašovat dopředu, ale přijďte včas. Cena 300,- 

Místo konání: Studio Pro, Polská 6, Praha 2